Den sanna historien om den glömda revolutionen.

(Av Nils "Nicke" Larsson )

Berättelsen om hur livet förändrades i socknen Bjurtjärn under detta ödesdigra dygn 5 - 6 juni år 1810, på ett sätt som ingen någonsin hade kunnat föreställt sej.
Tre hyttarbetare Olof, Joseph och Matts, alla boende med familjer i Bjurtjärn levde sitt, sedan födelsen förutspådda liv som bönder.
Under ett järnskifte i Kväggeshyttan, Bjurtjärns socken blev dessa tre av prästens, klockarens och länsmans ombud bjudna på en hel del sprit.
Detta i avsikt att lura till sej och sina uppdragsgivare så mycket tackjärn som möjligt.
Vilket de lyckas med.
Under en fest på gården Hedås allteftersom aftonen fortskrider, blir hyttarbetarna alltmer medvetna om att de, som vanligt blivit lurade och fråntagna sitt förvärvade järn. Detta gör att de börjar fundera över sitt liv, vad de som bönder kan göra.
De har tidigare hört talas om den franska revolutionen, hur bönderna tog livet i egna händer och marscherade till huvudstaden för att med de höga herrarna ”göra upp”.
Våra hyttarbetare kommer då, under alkoholens rus, på att göra detsamma. De har dessutom hört talas om att det i Sverige ska väljas en fransk kung, ”hur ska han kunna förstå vad vi säger” …. De beslutar sej för att ta itu med de höga herrarna på sitt sätt.
De bestämmer sej för att gå till Stockholm. Efter vägen följer en del sockendrängar och bönder med frivilligt men lika många tvingas med. Beväpnande med en yxa, en stör och en häst börjar man den ödesdigra marschen till Stockholm.
 

Historisk bakgrund