För andra året i rad
tvingas vi tyvärr ställa in vårt
Valborgsfirande.

 

Man vi hoppas fortfarande kunna
genomföra

Bjurtjärnsloppet den 6:e juni